“AVROPA UNİVERSİTETLƏRİ BİRLİYİ” ANADOLU UNİVERSİTETİNDƏ