6.Müasir təhsilalma forması – Distant Təhsil. – ” Səhər “, Aztv ,...